Crematie in een crematorium

22 april 2022
 Categorieën: Rouwdiensten, Blog

Delen

Dit artikel gaat over de crematie. We gaan allereerst in op wat cremeren is. Vervolgens wijden we een paragraaf aan de geschiedenis ervan. We sluiten af met het crematorium.

Wat is een crematie?
Kort gezegd is cremeren het verbranden van een lijk. Dat is het alternatief voor het begraven. Het daadwerkelijke verbranden is de afsluiting van een crematie. De verbranding gebeurt in een oven. Daarvoor vindt er doorgaans een ceremonie plaats, die wordt aangeduid met uitvaartdienst. Vaak wordt een uitvaartondernemer in de arm genomen, die de crematie voorbereidt en laat uitvoeren. Een uitvaartondernemer kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van rouwkaarten en -advertenties.

Om de kosten van een crematie te dekken, sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. De gemiddelde duur van een crematie is anderhalf uur. De temperatuur in de oven kan zo’n 1100 graden Celsius worden. De meeste ovens werken op gas, maar er bestaan ook elektrische ovens. Een aantal nabestaanden kan bij de verbranding aanwezig zijn, maar dat is niet per se een standaardonderdeel van een crematie. Na enige tijd ontvangen de nabestaanden de as. Die kan in een urn worden bewaard of uitgestrooid. Vaak heeft de overledene zich bij leven daarover uitgesproken.


De geschiedenis van het cremeren
In feite is cremeren een heel oude methode. Het werd al door de eerste mensen gedaan. De oorspronkelijke reden waarom begraven gebruikelijker werd, was de schaarste aan brandhout. Vervolgens bleef gedurende elf eeuwen het begraven de enige methode van lijkverzorging. Lang werd er om geloofsredenen verzet geboden tegen de crematie. De gedachte was dat na een verbranding de wederopstanding niet meer mogelijk was en daarmee het eeuwige leven misgelopen werd. Vanaf medio 19e eeuw wint crematie pas weer terrein terug.

Het crematorium
Het cremeren vindt plaats in een crematorium. In dat gebouw bevindt zich de oven, die er speciaal voor is gemaakt om lijken te verbranden. Dat proces is in grote mate geautomatiseerd. De mens blijft echter nodig om het in de gaten te houden, het is namelijk een proces waarbij veel hitte vrijkomt. Er is in een crematorium vaak een aula waar een uitvaartdienst kan worden gehouden. Na die dienst gaat de lijkkist naar de ruimte waarin de oven staat. Daar wordt het benodigde papierwerk afgewerkt. Na de verbranding komt de as op een plaat om af te koelen. Die as wordt daarna fijngemalen in een zogenoemde cremulator, waarna de fijne as wordt opgevangen om aan de familieleden te geven.