Uitvaart

4 maart 2019
 Categorieën: Rouwdiensten, Blog

Delen

Uitvaart, een doel op zich

Een uitvaart, altijd bijzonder

Na het overlijden van een persoon moet er heel wat worden geregeld voordat alles goed is afgerond. Waar vroeger een aanspreker of doodbidder werd ingeschakeld om familieleden en betrokkenen te informeren over een overlijden, wordt er heden ten dage gebeld, of het contact vindt plaats via de e-mail. Het beroep van de doodbidder is verdwenen door de ontwikkelingen op het gebied van snelle communicatie. De stappen die moeten worden gezet na het overlijden van een persoon is een traject wat in redelijk vaste banen wordt geleid. En als het moment eenmaal daar is, zullen de gebeurtenissen snel achter elkaar volgen. Er zijn echter een aantal wetten en voorschriften die mensen rondom de overledene in acht moeten nemen.

Meerdere instanties en bedrijven bieden hierin ondersteuning, zodat de betrokkenen voor een stuk ontlast worden bij de organisatie van een uitvaart.

Een lichaam thuis opbaren of in een mortuarium laten of in een speciale afscheidsruimte opbaren, behoren allemaal tot de mogelijkheden waar mensen uit kunnen kiezen. De organisatie hiervan is best complex, maar vele handen maken licht werk. Er zijn bedrijven die overledenen wassen en aankleden voor het laatste afscheid, maar dit wordt ook wel door familieleden zelf gedaan. Daarnaast moet het lichaam van de overledene gekoeld worden.

Uitvaarten en de mogelijkheden

Uitvaarten bestaan uit begraven of cremeren. Er wordt zeker gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de uitvaartsector. De hoeveelheid werk, nieuwe technologie en het milieu zijn factoren die de ontwikkelingen stimuleren. Enkele voorbeelden van nieuwe manieren zijn bijvoorbeeld, een lichaam bevriezen, elektrisch verassen of composteren. Geen van deze voorbeelden zijn op dit moment toegestaan.

Verschillende geloven en overtuigingen en ontwikkelingen doen onze wereld sterk veranderen. Het milieu is zeker een bepalende factor omdat er zeer veel energie nodig is voor het cremeren van een lichaam.

De kosten en voorzorgsmaatregelen van een uitvaart

De kosten die een uitvaart met zich meebrengt kunnen hoog oplopen. Het regelen van een verzekering hiervoor is iets wat zeker niet vergeten mag worden tijdens leven en welzijn van iedereen. Wanneer deze zaken niet goed geregeld zijn kunnen de kosten worden verhaald op betrokkenen rondom de overleden persoon.

De kosten zijn verschillend per begrafenis of crematie. Het is aan de wens van de klant wat er moet gebeuren op een dergelijk moment.

Overlijden is niet zo eenvoudig als dat het doet voorkomen. Het in goede banen leiden van een laatste afscheid is ook beter voor de emotionele verwerking van de nabestaanden.