Een uitvaart regelen

21 december 2017
 Categorieën: Rouwdiensten, Blog

Delen

Het overlijden van familielid of naaste heeft altijd een grote impact. In sommige gevallen was de overledene ziek en heb je samen kunnen voorbereiden op het moment van overlijden, maar soms is een overlijden volledig onverwachts. Hoe dan ook, een overlijden brengt veel te emoties te weeg, maar tegelijkertijd moet er ook veel geregeld worden rondom de uitvaart. Het is na een overlijden dan ook altijd een hectische tijd. Je moet je verdriet kwijt, terwijl je ook bezig moet zijn met alle details voor de uitvaart. Gelukkig is er de begrafenisondernemer, die de nabestaanden veel werk uit handen kan nemen en geen details vergeet.

Na het overlijden

Als na het overlijden de arts een verklaring van overlijden heeft opgesteld, moet je nagaan of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten en moet je contact opnemen met de begrafenisondernemer. Vaak zal de begrafenisondernemer ervoor zorgen dat er aangifte van overlijden gedaan wordt bij de gemeente. De begrafenisondernemer zal samen met de nabestaanden nagaan of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft, waarin de wensen staan voor de uitvaart. Wat als eerste bepaald moet worden met betrekking tot de uitvaart, is de keuze voor begraven of cremeren. Vaak is al wel bekend wat de wens van de overledene was. Bepaal ondertussen of de overledene ook opgebaard gaat worden en ook wat voor kleding de overledene aan gaat krijgen. Ook moet de kist gekozen worden. Dit kan een standaard kist zijn die de goedkoopste is, maar er zijn ook dure kisten van duurder hout. En natuurlijk moet je mensen uitnodigen voor de uitvaart. Er moet nagedacht worden wat voor soort kaart en de tekst die erop staat. Vaak heeft de begrafenisondernemer voorbeelden om uit te kiezen.

Mogelijkheden bij een uitvaart

In principe zijn de mogelijkheden bij een uitvaart onbeperkt. Een uitvaart is zeer persoonlijk. Daarom wordt er altijd zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene. Eerst moet de locatie van de uitvaart bepaald worden. Dit kan in een aula, crematorium of kerk zijn, maar een locatie elders is vaak ook mogelijk. Rouwvervoer, een auto, een bus, boot of iets anders? En met of zonder volgauto's? Wel of geen bloemen en welke bloemen? Wie gaat er spreken en welke muziek moet er gedraaid worden? En is er na afloop nog een koffietafel en hoe uitgebreid? Dit kan van simpel koffie met cake, tot een heel buffet. Veel wat er dus geregeld moet worden. Het is daarom altijd verstandig om je wensen voor een uitvaart nog bij leven vast te leggen, om de nabestaanden zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.

Voor meer informatie spreek met Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg.